Pieta 1999

Pappelholz mit Leinöl getränkt, Höhe 234 cm

Sammlung Diözese Museum am Dom Würzburg.
Abgebildet im Katalog Museumsschriften Band 2.